Geçmişten Günümüze Fuarcılık Tarihi

/Geçmişten Günümüze Fuarcılık Tarihi

Geçmişten Günümüze Fuarcılık Tarihi

 

 Dünya’da Fuarcılığın Gelişimi

Ülkeler arasındaki ticari duvarların kalkması, son dönemde dünya ticaretinde büyük bir rekabet ortamı oluşmasını sağlamıştır.Bu ticari serbestlik en uzak ülkelere bile ürün ihraç ederek ekonomik olarak büyümeye imkan sunmuştur.

Fuarlar, dünyada en önemli tanıtım ve pazarlama ortamlarından biridir.Fuarların önemi günümüz de artmasına karşılık başlangıcı çok eskiye dayanır.

Fuar kelimesi Latince “bayram, dini tören” anlamına gelen ‘Feria’ kelimesinden gelmektedir.Almanca’da da aynı anlama gelen ‘Messe’ kelimesi kullanılmaktadır ki, bu kelime de Latince ibadette kullanılan  ‘Missa’ kelimesinden türemiştir.Türkçe’ye de Fransızca ‘Foire’ kelimesinden türeyerek geçmiştir.

Fuarlar, tarihte ki panayırların devamıdır.Panayırların M.Ö 18.yy’da Hindistan, M.Ö.9 yy’da Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarında önemli bir sosyal ve ticari etkinlikler olarak gerçekleştiği bilinmektedir.Avrupa’da da Roma İmparatorluğu döneminde panayırların önemli bir yeri vardı.

Tarihte bilinen ilk fuar, Paris yakınlarında St.Denis banliyösünde, Kral Dagobert tarafından 629 yılında kurulan ‘Foire de Saint Denis’dir.1789’a kadar süren bu fuar daha sonra ‘Lendit’ ismini almıştır.11.yy’da Düsseldorf şehri fuarcılık merkezi olmuş ve “fuar” ile birlikte “fuar kenti” kavramı da ortaya çıkmıştır.

Sanayi devrimi ile birlikte fuarlar, ürünlerin satıldığı pazarlardan sadece malların sergilendiği ortamlara dönüşmüştür.Fuarcılığın temeli Fransa kabul edilse de modern anlamda ilk büyük fuar 1851 yılında Londra Hyde Park’ta gerçekleşmiştir.

Fuarların gelişim süreçlerini şu şekilde sıralayabiliriz,

  • Festivaller, Pazar yerleri,
  • 1850’den sonraki dönem, sanayi devrimi ile gelen değişim,
  • Şimdiki dönem.

Günümüzde fuarlar da ürünlerin yanında hizmetlerde sergilenmektedir.

 Tüm Zamanların En Büyük 10 Fuarı

1.Expo 2010 Shanghai Çin 73 Milyon Ziyaretçi                                                              2. Expo 1970 Osaka Japonya  65 Miyon Ziyaretçi

                                                                                           

3.Paris International Paris Fransa 1900 50 Milyon  Ziyaretçi                                         4.Expo 1967 Montreal Kanada  49 Milyon Ziyaretçi

                                                                                           

5.Century of Progress Chicago Amerika 1933 48 Milyon Ziyaretçi                                6.New York’s World Fair  New York Amerika 1992 45 Milyon Ziyaretçi

                                                                                          

7.Expo 1992 Sevilla İspanya  42 Milyon Ziyaretçi                                                               8.Brussels World’s Fair Brüksel Belçika 1958 41 Milyon Ziyaretçi

                                                                                         

9. Exposition Universelle Paris Fransa 1889  32 Milyon Ziyaretçi                               10.Paris International Paris Fransa 1937 31 Milyon Ziyaretçi

                                                                                        

 Türkiye’de Fuarcılığın Gelişimi

 

 

Türkiye tarihinde bilinen ilk fuar “Sergi-i Osman”dır.

1863 yılında İstanbul’da düzenlenen fuarda Avrupa ülkelerine ait

sanayi ürünleri ile birlikte yerli ve yabancı toprak ürünler sergilenmiştir.

1920’li yıllardan itibaren ülkemizde sanayileşmenin artmasıyla birlikte küçük sergiler kurulmaya başlamıştır.

1940’yıllara doğru artan sanayileşme ile birlikte sergiler yerini fuarlara bırakmıştır.

 

İzmir Enternasyonal Fuar’ı ülkemizde ki fuarcılık sektörü için dönüm noktasıdır.1964-1973 yıllarında Bursa, Samsun, Balıkesir, Kayseri, Trabzon, Erzurum, Konya, Kocaeli ve Gaziantep’te ulusal fuarlar kurulmuştur.

Ülkemizde fuarcılık sektörü özellikle 1990’lı yıllarda artış göstermiştir.

2019-08-22T13:37:34+03:00