Fuar standı tasarımında öne çıkan öğeler.

/Fuar standı tasarımında öne çıkan öğeler.

Fuar standı tasarımında öne çıkan öğeler.

Bir fuar standı tasarımı yapılırken, Fuar katılımcı firmanın etraflıca incelenmesi gerekir.

Yeni tasarımların eski tasarımlarla benzeşmemesi için, daha önce katıldığı fuarlarda ne tip fuar standı ile katılım sağladığı, öne çıkan ürün veya fikirlerinin neler olduğunun araştırılması faydalı olacaktır.

Aslında tasarımda Altın oran  kavramı tasarım çeşitliliği gözetmeksizin tüm tasarımlar için kabul görmüş uluslararası bir standarttır.

Fuar standı tasarımı yapılırken başlıca şu ögelere dikkat edilmesinde yarar vardır.

  • Fuar standı tasarımı çalışmasının özgün olması
  • Kullanımının Fonksiyonel olması ihtiyaca cevap verebilmesi
  • Fuar standı görsel alanlarının dikkat çekici tasarım ögelerine yer verilmesi.
  • Kurum firma logo ve sloganlarının kurumsal renk ve genel algı ile çelişmemesi.
  • Kurumun beklentilerinin yanında Fuar alanında da beklentilere cevap verebilmesi
  • Teşhir edilecek numune ürünlerin Fuar standı içerisinde  en iyi şekilde sergilenebilmesine cevap vermesi

Bu özellikler bir Fuar standı tasarımında olmazsa olmaz ögelerin başında yer almaktadır.

Firma veya kurum temsilcisinin görüş ve önerileri dinlendikten sonra yukarıda zikredilen özellikler ışında bir fuar standı tasarımı hiç de zor olmayacaktır.

Perge mimarlık Fuar standı tasarımı yaparken bu ögelere dikkat etmekte olup müşterilerinin Fuar standı tasarım beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedefler.

 

 

2018-12-12T17:50:46+03:00